Onderzoeken bedrijfsrecherche

Om diverse redenen kan een bedrijf of instelling, maar ook de (lokale)overheid, voordat het naar de politie stapt, eerst een erkend recherchebureau inschakelen.
Veelal liggen hier bedrijfsmatige belangen aan ten grondslag zoals het voorkomen van negatieve publiciteit of het niet buiten willen hangen van de vuile was, imagoschade dus.

Observatie in autoOok komt het steeds vaker voor dat een bedrijf in alle emotie een aangifte bij de politie heeft gedaan en hoopt dat er ook meteen een onderzoek of actie op volgt.
Al snel komt men er dan achter, dat er tegenwoordig van een politieonderzoek of -actie niet veel meer terecht komt. Niet omdat de politie het niet belangrijk vindt wat u of uw bedrijf is overkomen of er geen zin in heeft er werk van te maken, maar puur omdat het de politie ontbreekt aan tijd en genoeg mensen. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar toeneemt.

Met een degelijke en professioneel onderzoeksrapport van ARGUS Recherche, heeft u altijd de keuze om een civiele of strafrechtelijke procedure te starten. Zo heeft uw zaak meteen meer gewicht in de schaal en zorgen de aanknopingspunten dat het door instanties sneller kan worden opgepakt.

Bent u een particulier, ga naar Privédetective.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor uw bedrijf of instelling doen?

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek, geheel vrijblijvend te bespreken wat voor u mogelijk is.

Schending concurrentiebeding
Veel werknemers vertrekken met een relatie- of concurrentiebeding. Maar ook in bestaande arbeidsovereenkomsten wordt hier aandacht aan besteed.
Als u dus het vermoeden heeft dat een ex-medewerker uw klanten tóch benadert of met een soortgelijk bedrijf is gestart of als u denkt dat een personeelslid gegevens doorspeelt naar buiten, is een degelijk rechercheonderzoek een prima oplossing.

^ Terug naar alle mogelijkheden

Screening
Wij kunnen door middel van verschillende screeningniveaus, uw toekomstige personeel voor u nakijken. U ontvangt na onze pre-employment screening een uitvoerig rapport met, afhankelijk van welk screeningsniveau u heeft gekozen, de resultaten van bijvoorbeeld de controle van de opgegeven referenties en/of diploma's, analyse BKR of een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

^ Terug naar alle mogelijkheden

Diefstal
Mist u goederen op de balans die niet te verklaren zijn? Ontdekt u lege plekken in het magazijn, maar zijn er nergens verkoopfacturen van terug te vinden of heeft een bedrijf aankopen bij u gedaan, maar blijft de betaling achter en blijkt het bedrijf helemaal niet te bestaan? Allemaal redenen om zo snel mogelijk een discreet en professioneel onderzoek in te laten stellen door ARGUS Recherche.

Praktijkvoorbeeld diefstal - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden

Bedrijfsfraude
Dit kan op diverse manieren plaatsvinden. De meest voorkomende zijn fraude met declaraties en tijdsplanning. Zijn de kosten voor die declaraties ook werkelijk gemaakt of zijn die uren bij die klant ook daadwerkelijk uitgevoerd?
Dit en veel meer vormen van bedrijfsfraude zijn door ARGUS Recherche prima te onderzoeken, vast te leggen, te rapporteren en vervolgens door u te stoppen.

^ Terug naar alle mogelijkheden

Onterecht ziekteverzuim
Een recent onderzoek van de MKBservicedesk heeft uitgewezen dat een werknemer met een gemiddeld jaarinkomen van € 36.500 (CPB 2020), bij ziekte ongeveer 2,5 keer zijn jaarsalaris kost. Alles bij elkaar ruim € 400 per dag.
Mocht u dus te maken hebben met een twijfelachtige ziektemelding, dan is een onderzoek door ARGUS Recherche al snel een kostenbesparing.

Praktijkvoorbeeld onterecht ziekteverzuim - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden

Verduistering
Als uw personeel rechtmatig goederen van het bedrijf onder zich heeft of zelfs in gebruik heeft maar die komen tegen de afspraken in nooit meer boven water, is er sprake van verduistering. Net als bij diefstal een prima reden om een onderzoek in te laten stellen naar de oorzaak hiervan. Zo kunt u de schade verhalen en stelt u meteen een voorbeeld om in de toekomst erger te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld verduistering - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden

Mystery guest
Afspraken en (veiligheids)protocollen binnen uw bedrijf zijn mooi, maar worden ze ook nageleefd? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven kunt u een uitgebreid en discreet onderzoek laten verrichten door ARGUS Recherche.
Omdat wij autorisatie hebben van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), kunt u er van verzekerd zijn dat uw persoons- en bedrijfsgegevens bij ons veilig zijn. Wij verrichten ons discrete onderzoek en rapporteren u vervolgens uitgebreid onze bevindingen.
Covid-19 zou een prima aanleiding kunnen zijn voor zo'n onderzoek, maar uiteraard ook klantbeleving, veiligheid, uitstraling, verbetertrajecten en betrouwbaarheid.

^ Terug naar alle mogelijkheden

Debiteuren onderzoek
Niets vervelender dan openstaande rekeningen, dat vinden wij ook. Maar het innen van openstaande vorderingen of verdergaand het leggen van beslag, is altijd een nare en ingewikkelde aangelegenheid.
ARGUS Recherche kan voor u uitzoeken waar uw goederen of debiteuren zich feitelijk bevinden en of er verhaalsmogelijkheden zijn zoals een conservatoir beslag.

^ Terug naar alle mogelijkheden

ICT onderzoek
Binnen ieder bedrijf neemt het gebruik van Internet en de digitalisering van allerhande bedrijfsprocessen steeds meer toe. Smartphones, tablets en allerlei soorten computers, zowel op de zaak als tegenwoordig thuis, zijn niet meer weg te denken. In toenemende mate wordt er ook steeds meer mee gefraudeerd, zowel intern als extern. Alle handelingen, bewust of onbewust gericht op uw systeem laten vrijwel altijd (ongewild) sporen na. Deze digitale sporen kunnen middels een uitgebreid Forensisch ICT-onderzoek achterhaald worden en veelal herleid worden naar een dader. ARGUS Recherche helpt u hier graag bij.

^ Terug naar alle mogelijkheden

Juridische onderzoeken (voor advocatuur)
Advocaten hebben dagelijks te maken met ingewikkelde en uitgebreide dossiers waarbij de bewijslast vaak cruciaal is. Dit kunnen zowel strafrechtelijke als civiele zaken zijn. ARGUS Recherche werkt samen met de advocatuur en zorgt discreet en zo spoedig mogelijk voor betrouwbare en bruikbare bewijzen.
De uitgebreide rapportage met bewijslast kan door de advocaat naadloos in het dossier gevoegd worden ten behoeve van de client.

^ Terug naar alle mogelijkheden

Woonfraude
Hier verstaat met onder; alle vormen van onrechtmatige bewoning zoals onrechtmatige door- of onderverhuur, oneigenlijk gebruik van de woning (hennepteelt), met vervalste gegevens een woning claimen en overbewoning.
Naast dat dit bedrog is en het hierdoor de toch al krappe woningmarkt frustreert, heeft het vaak ook een negatieve impact voor de naaste omgeving.
Genoeg redenen om ARGUS Recherche een grondig onderzoek in te laten stellen om tot een rechtsgeldige rapportage met bewijzen te komen.

Praktijkvoorbeeld woonfraude - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden

Uitkerings- en verzekeringsfraude
Dat premies van verzekeringen steeds duurder worden, is mede te wijten aan het aantal valse schadeclaims. Daarnaast is het gewoon nog strafbaar ook. Zo ook het opzettelijk misbruik maken van uitkeringsgelden.
ARGUS Recherche helpt verzekeringsmaatschappijen, het UWV en andere gedupeerden om met bewijzen over deze misstanden te komen.

Praktijkvoorbeeld uitkerings- en verzekeringsfraude - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden

Zorgfraude
Bij verdenking van het misbruiken van zorggeld of PGB’s (persoonsgebonden budget) zal er eerst wettig en overtuigend bewijs geleverd moeten worden, voordat de politie en justitie zich er mee gaan bemoeien.
ARGUS Recherche heeft er de mensen en technische middelen voor om een dergelijk onderzoek te verrichten, de juiste bewijzen vast te leggen en een rapportage aan te leveren.

Praktijkvoorbeeld zorgfraude - Bron: AD.nl

^ Terug naar alle mogelijkheden