Werkwijze ARGUS Recherche

Observeren in caféEerste contact
Nadat u ons heeft benaderd (persoonlijk, per email, post, telefonisch of WhatsApp) nodigen we u uit voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is kosteloos en uiteraard volledig vrijblijvend. Afhankelijk van het onderwerp, reserveren we hier ruim een uur de tijd voor.

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat u precies van ARGUS Recherche verlangt.
Dat gesprek kan op ieder willekeurig tijdstip of locatie plaatsvinden; bij ons op kantoor, bij u thuis of op het werk, of op een neutrale plek. Veelal wordt de laatste optie gekozen om in alle rust en ongezien het gesprek te kunnen voeren en informatie over te dragen.

Plan van Aanpak

Bij voldoende ontvangen achtergrondinformatie, komen wij met een Plan van Aanpak.
Hierin staat hoe wij binnen de wettelijke kaders het onderzoek laten plaatsvinden, welke onderzoeksmethodes en -middelen we gebruiken en welke kosten hier tegenover staan.
Ook staat in het Plan van Aanpak vermeld, dat op alle handelingen van ARGUS Recherche, de Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website.

Onderzoek

Zodra ARGUS Recherche de opdrachtbevestiging heeft ontvangen, starten wij het onderzoek zoals in het Plan van Aanpak is omschreven. Gedurende het onderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop en de stand van zaken.
Na afronding van het onderzoek volgt een uitgebreide eindrapportage voorzien van, indien van toepassing, het wettelijke en overtuigende bewijs.

Kosten

Een particulier recherchebureau is een commercieel bedrijf, anders dan de landelijke recherche, de politie. Aan een onderzoek door een particulier recherchebureau hangt dus altijd een prijskaartje. Een prijskaartje dat per onderzoek verschilt. Zelfs het basisuurtarief van € 95 ex. BTW is afhankelijk van het soort en de duur van een onderzoek.
Overigens kunnen de kosten van een rechercheonderzoek vaak verhaald worden op een dader of vergoed worden door een verzekering.
Wij hanteren nooit het principe 'no cure no pay'. Dat komt in deze branche niet voor.

VingerafdrukDat de onderzoekskosten zo kunnen verschillen, heeft mede te maken met de diversiteit van een onderzoek; wordt er geobserveerd en zo ja hoe lang, met hoeveel personen en welke technische middelen zijn er nodig? Of moet er misschien in het buitenland gerechercheerd worden of experts van buitenaf ingeschakeld worden?
Allemaal praktijkvoorbeelden die het onmogelijk maken om hier een exact bedrag neer te zetten. Zodra wij een Plan van Aanpak kunnen maken, hebben wij ook zicht op de kosten.
Vaak is al snel aan te tonen, dat de kosten van een recherche onderzoek niet opwegen tegen de schade die onderzocht moet worden.
Neem bijvoorbeeld een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Een zieke werknemer kost volgens de MKBservicedesk, een ondernemer gemiddeld € 250 tot € 400 per dag (!).